Pardubický spolek historie železniční dopravy - Fotogalerie

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |


Téměř neznámá vlečka vycházela z hlavní trati Ostrava-Opava ze zastávky Ostrava Třebovice. Tehdy byla zastávka posunuta blíže k Ostravě, než je k tomu dnes. Podle mapy z roku 1952 se dalo na vlečku vjet od Ostravy i od Opavy. K rampě pravděpodobně úvratí. Informace a historické fotky se nedochovaly.

POPISY FOTOGRAFIÍ


01 - Konec odvratné koleje. Pohled směrem na Opavu.
02 - Pohled směr na Ostravu (zpět)
03 - Souběh vlečky do Selika s hlavní tratí
04 - Pohled směr Opava
05 - Budova Selika, v džungli je rampa (u nízké budovy). Zde byly dvě vlečkové koleje a hlavní trať
06 - Pravděpodobná brána
07 - Pohled směr Opava, vpravo rampa pod střechou.
08 - U starého plotu byla kolej. Pohled směr Opava
09 - Jedno zarážedlo se dochovalo v džungli
10 - Zarážedlo detail