Pardubický spolek historie železniční dopravy - Fotogalerie

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |


Stav bývalé raritní elektrifikované pouliční vlečky ke dni 6.7.2018.

Historie


Historie této raritní vlečky je popsána například v článku na serveru vlaky.net a proto jen základní data:
Vlečka byla zprovozněna na konci první světové války, provoz na ni ustal v roce 2000, když ten elektrický skočil mnohem dříve - v polovině sedmdesátých let. V roce 2010 byla vlečka definitivně odpojena od traťové koleje tratě Svitavy - Polička. V roce 2018 je zatím stále možno nalézt nejen úseky s kolejemi, ale také památky na dávnou elektrifikaci vlečky.

Popisy fotek


01 - vjezd do areálu závodu 2 směrem od trati 261
02 - zde bývala brána do areálu a vpravo složiště uhlí
03 - kolejiště bez kolejí v závodě 2, sloupy elektrifikace stojí prakticky všechny
04 - za boudou vlevo leží terč z brány, přímo za boudou vykukuje kříž od bývalého přejezdu
05 - převěs nad kolejištěm se zachovalými svorkami
06 - detail jedné ze svorek troleje
07 - oblouk v areálu závodu 2
08 - za obloukem je zachováno několik výložníků troleje
09 - jeden z kompletně vystrojených sloupů s výložníkem, izolátorem i svorkou troleje
10 - pohled do závodu 2 od výjezdové brány
11 - oblouk za závodem 2 v Neumannově ulici do bývalého průjezdu zahrádkami
12 - koleje končí u plotu, sloupy elektrifikace stojí stále v celém oblouku, nyní v soukromé zahradě
13 - Neumannova ulice, vzadu areál závodu 2, vpravo vjezd "do zahrádek"
14 - výjezd ze zahrádek, koleje se opět obejvují
15 - od zahrádek do Kijevské ulice
16 - úsek v Kijevské ulici, v pozadí hlavní závod
17 - úsek v Kijevské ulici, v pozadí hlavní závod
18 - úsek v Kijevské ulici, v pozadí hlavní závod
19 - Kijevská ulice, oblouk do hlavního závodu
20 - vrata hlavního závodu. V tomto průjezdu kdysi "parkovala" místní elektrická lokomotiva.