Pardubický spolek historie železniční dopravy - Fotogalerie

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |


Bělotínská spojka


Důvod vzniku Bělotínské spojky byl vojensko-strategický. Strach z rozbombardovaných Hranických a Jezernických viaduktů vedl k nápadu vybudovat bezúvratové železnicí spojení (bez nutnosti prepřahat lokomotivu v Hranicích) Ostrava - Studénka - Valašské Meziříčí. Jiný zdroj uvádí další válečný důvod a to zneprůjezdnění Jablunkovského průsmyku, pravdivé jsou asi oba.

Na spojce byly postaveny sloupy pro elektrifikaci, ale troleje nakonec nebyly umístěny.
Do tratových kolejí (trať 270 a 280) ale nikdy nebyly vloženy výhybky, aby se jednostranně neojíždely. Ležely připravené vedle trati.
Záhadou je, kdy spojka vznikla. Je k vidění na fotomapě z roku 1950 (Kontamiance Cenia mapa), ale některé zdroje uvádějí rok 1970, že byla spojka postavena.

Text a foto Rosťa Bederka 2020

Popisky fotek


1 - Začátek spojky od trati 270, spojka pokračuje do hlubokého zářezu. Pohled směrem k Hranicím na Moravě.
2 - Pohled zpět, směrem k Ostravě.
3 - Na spojce, celá spojka vypadá všude stejně v celém jejím úseku
4 - Připojení k trati 280, včetně trolejového vedení
5 - Pohled zpět