Modelová železnice LGB - zpráva o nehodě

Hlavní stránka > Museum > Modelová železnice > nehoda

Zápis o mimořádné události, šotodokumentace na konci stránky

PSHŽD Pardubice
9.10.2005
Neh/1:17,5
1/2005-10

- - - - - Zápis o nehodě - - - - -

 

Úvod

Dne 9.10.2005 došlo při provozu vlaku zahradní železnice PSHŽD k mimořádné nehodové události. Pro vyšetření nebyla jmenována vyšetřovací komise, proto se vyšetřování ujal šot. (šotouš) JR vlastnoručně.

Místo a čas nehodové události

Nehodová událost se udála na jižním zhlaví železniční stanice Kunratice - Malá Ves v levém oblouku za výhybkou číslo 1 dne 9.10.2005 přibližně v 15.30 hodin.

Povětrnostní podmínky

Nehoda se stala za slunečného počasí s dostatečnou viditelností a teplotě cca 18 °C.

Stručný popis nehodového děje

Vlastní nehodou bylo najetí vlaku 85255 do posunujícího dílu, stojícího za výhybkou číslo 1. Vlak byl tvořen lokomotivou, služebním vozem a dvěma osobními vozy. Posunující díl byl posunován manuálně a byl složen z tří otevřených vozů, přičemž dva vysokostěnné byly ložené surovými potravinami a nízkostěnný drahými kovy. Všechna vozidla patřila PSHŽD. Posunující díl po střetu s vlakem částečně vykolejil. Ke zranění osob a škodám na majetku nedošlo. Po dokumentaci nehody byl obnoven provoz.

Podrobný popis a příčina nehody

Dne 9.10.2005 byl určen jednatelem spolku jako osoba způsobilá k řízení provozu šot. FM. Během vyšetřování se ukázalo, že ten předal organizaci provozu na zahradní železnici šot. MK a v okamžiku neody se vůbec nenacházel u železnice. MK vybavený uniformou, výpravkou a červenou čepicí se ujal organizace provozu ve stanici Kunratice - Malá Ves. Řízení lokomotivy svěřil svému příteli, šot. B. Ten ale neměl s ovládáním tohoto typu dostatečné zkušenosti.
Poslední manipulací v žst. Kunratice bylo odvěšení nákladních vozů od vlaku na kolej číslo 2. Při dalším průjezdu vlaku po koleji 1 potom došlo k nehodě.
Šetřením bylo zjištěno, že v době od odjezdu vlaku do jeho opětovného příjezdu došlo v žst. Kunratice - Malá Ves k neoprávněnému posunu civilními osobami. Ty provedly manuální posun odvěšených vozů z druhé koleje na kolej traťovou. Tohoto si povšiml výpravčí a dával strojvedoucími návěst stůj pomocí červeného praporku. Strojvedoucí vzhledem k malým zkušenostem rozkazu neuposlechl a naopak rychlost zvýšil. Po ujetí cca 50 cm potom narazil do odstavených vozů.

Závěr

Celá nehodová událost byla způsobena kombinací více vlivů, v zásadě je na vině lidské selhání. Vyšetřovatel navrhuje zahájit kárné řízení s šot. FM, MK i B. Základní chybou bylo nezastavení vlaku na návěst Stůj (vina strojvedoucího), další příčinou byl neoprávněný posun (nezajištění vozů výpravčím), a v neposlední řadě předání provozu železnice šotoušem FM, který byl určen vedením PSHŽD jako šotouš odpovědný za provoz, jinému šotouši.
Jelikož 9.10.2005 byl posledním dnem provozu železnice u Musea v tomto roce, navrhuji všechny zmiňované šotouše zprostit obvinění pod podmínkou, že se přes zimu polepší.

Šot. JR v.r.

Hlavní účastníci nehody:


Výpravčí žst. Kunratice-Malá Ves šot. MK


Strojvedoucí vlaku 85255 šot. B

Šotodokumentace

 


Celkový pohled na nehodu


Souprava na koleji číslo 2 před počátkem manipulace


Převrácený vůz posunujícího dílu


Tentýž vůz z druhé strany


Detail střetu lokomotivy s posunujícím dílem


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku