Z akcí PSHŽD v roce 2007

Hlavní stránka > Fotoarchiv  > 2007

Z akcí našeho spolku za rok 2007 přinášíme tyto informace a fotky:

5.12.2007 - Mikulášská jízda trolejbusu 329

Jedno foto z letošní víceméně zkušební akce "Mikulášský trolejbus":

Náš trolejbus byl i v TV Nova - odkaz do archivu (je v druhé půlce příspěvku)
Předpokládáme, že příští rok akci zopakujeme.

24.11.2007 - Předmikulášská jízda M131.1133+BDlm+M131.1228 do Třebechovic

V sobotu 24.11.2007 se konala již 15. Mikulášská jízda našich motoráčků do Třebechovic. Poprvé jsme donuceni okolnostmi změnili trasu a jeli tam i zpět přes Hradec Králové. Bylo to výhodnější, neboť skoro hodinové pobyty v Borohrádku a Moravanech by byly na obtíž. Změnu také prodělal i čert, kterého se báli dokonce i dospělí. Akce se setkala opět s velkým nadšením přítomných, i když asi 20 předhlášených osob nedorazilo. V samotných Třebechovicích nás trochu zklamala malá rozmanitost Kateřinského jarmarku. Jak nám připadalo, byl mnohem chudší než v posledních letech.

Atmosféru 15. předmikulášské jízdy dokreslují tyto 4 fotografie

 

10.11.2007 - Exkurze v ČT

Pro přátele z DDM Praha jsme v úzké spolupráci s DKV Česká Třebová zajistili exkurzi do tamního železničního uzlu. Z osobního nádraží nás vezl motoráček 820 089 (M240.0089) po koleji č. 100 do vjezdového nádraží. Odtud cesta vedla přes svážný pahrbek, kde přítomní mohli pozorovat rozposunování jednoho vlaku. Následovala exkurze na ústřední stanoviště výpravčích a potom prohlídka depa. Zejména je třeba poděkovat p. Jaroslavu Žáčkovi z DKV ČT, který se obětavě celé výpravě po celou dobu věnoval a odpovídal i na ty nejvšetečnější otázky.

Fotografie z akce najdete zde ve fotogalerii

Foto z akce

24.10.2007 - Výlet M131.1228 do Chocně

Ve všední den 24.10.2007 jsme uspořádali výlet do Brandýsa n.Orl. a Chocně pro děti ze ZŠ Studánka. Dvě fotografie přináší M131.1228 a BDlm 6-2011 v Chocni odpoledne.

Dva obrázky najdete ve fotogalerii
 

12.-14.10.2007 - Ukončení sezóny Musea

Ve dnech 12. až 14.10.2007 jsme ukončili sezónu v našem Museu Rosice n.L. A bylo toho poměrně dost k vidění. V pátek byl běžný otevírací den, ale již od soboty byla rozložena zahradní železnice LGB ve venkovní expozici, byly k vidění parní stroje pana Malinovského, jezdily historické trolejbusy 353 a 329 po Pardubicích. Také u musea se prezentovala malá kolekce automobilů moskvič vyráběných v SSSR v sedmdesátých letech minulého století a doplněná vozem zn. Barkas.
V neděli se aktivity ještě rozrostly o jízdy motoráčků M131.1133+M131.1228 na tradičním pendlu mezi hlavním nádražím a závodištěm. Takto pořádaná Velká pardubická - na koníčky motoráčkem se konala už po desáté. Dále se v neděli prezentovali modely kamionů pana Slavíka a také nechyběli rosičtí hasiči se svou stále perfektně provozní erenou. Jen za tento víkend jsme napočítali v museu přes pět stovek návštěvníků, zhruba to samé množství se svezlo trolejbusy a motoráčky jelo dokonce kolem 750 osob. Všem, kteří nám pomáhali, děkujeme.

Pár obrázků najdete ve fotogalerii
 

29.9.2007 - Den železnice v Pardubicích

Dle programu jsme ČD pomohli s organizováním Dne železnice v Pardubickém uzlu. Ze železniční stanice Pardubice hl. n. byly vypraveny zvláštní vlaky (M131.1228) do stanice Pardubice Rosice nad Labem (a zpět), kde bylo možné navštívit expozici historie železnice a MHD v bývalé vodárně. Byla v provozu zahradní železnice a SDC - Správa tratí Pardubice vystavila svou doposud provozní drezínu DGKu5 "Aurora", která pochází z roku 1981 a byla vyrobena v tehdejším Sovětském svazu. Přesto spolehlivě slouží i do dnešních dnů.
Naše Museum během dne navštívilo cca 230 - 250 lidí.

Den železnice - tři žánrové obrázky z Rosic nad Labem - autorem je kolega jednatel OČ.

8.9.2007 - 150let železnice v HK

V sobotu 8. září jsme se aktivně zúčastnili oslav 150 let od příjezdu prvního vlaku do Hradce Králové. Akci pořádali kolegové z Jaroměře. My jsme zajistili zvláštní vlak z Pardubic do Hradce Králové a zpět. Kromě toho Nataša (M131.1133) jezdila celý den mezi nádražím a expozicí muzea sdělovací a zabezpečovací techniky. Čtyři obrázky z akce zde.
Další obrázky z akce najdete například na serveru vlaky.net.

4.-.9.8.2007 - Dovolená s motoráčkem Karlem

V sobotu 4.8.2007 jsme vyrazili na šestidenní putování po jižních Čechách ve složení M131.1228 + BDlm. První den naše cesta vedla do z Pardubic přes Havlíčkův Brod do Kostelce u Jihlavy. Na cestě jsme vypomohli kolegům z Chotěboře a doplnili vzpomínkové boje mezi hitlerovci a Rudou armádou o vlak lidí osídlujících pohraničí. V inscenované přestřelce kladní hrdinové zvítězili a nepřátelé byli poraženi. Po dojezdu do Kostelce se většina osazenstva vlaku vydala na prohlídku Telče. Druhý den vedla cesta vlaku přes Horní Cerekev do Jindřichova Hradce. Odtud jsme cestovali parním vlakem do Albeře a Nové Bystřice, kde byl další turistický program. Vůz BDlm navečer dojel po úzkých kolejích do Albeře a posloužil jako sklad zavazadel celé výpravy. Třetí den jsme si oddechli od vláčků. Navštívili jsme keramickou dílnu v Debolíně a zámek Červená Lhota. To vše - jak jinak - historickým autobusem RTO. Čtvrtý den se cesty rozdělily. Vůz BDlm cestoval do Obrataně úzkokolejkou, kam se vydala i početná skupina našeho zájezdu a pokračovala dále do Chýnova a tamních jeskyní. Druhá skupina s Karlem (M131.1228) jela trasou přes Veselí n.L. a Tábor, kde byla několikahodinová pauza na prohlídku města, do Obrataně. Následující den nás koleje zavedly přes Pelhřimov a Jihlavu do Chotěboře, kde pro celou výpravu byl úkol dojíst a dopít zbytky. Kolegové z Chotěboře nám připravili chutné grilování, aby ty zbytky nebyly jen buřt a pivo. Poslední den už zbývalo jen dojet do Pardubic. V Rosicích nás ještě stihlo vykřižovat Pendolino a někteří účastníci si prohlédli Museum. Výlet se po všech stránkách vydařil. Stroje poslouchaly a ani ze strany provozovatelů dopravních cest nevznikl žádný problém. Všichni se rozešli k domovům s pocitem hezky stráveného týdne na kolejích a v jejich blízkosti.

Fotogalerie z akce zde (24 x foto)



Náš vagón na podvalnících na úzkokolejce v Albeři.

21.7.2007 - Drezínový den

V sobotu 21.7.2007 jsem uspořádali již druhý ročník akce Drezínový den. Přestože mnoho majitelů a provozovatelů drezín nám svou účast z různých důvodů odřeklo, akce se vydařila. Návštěvníci se měli možnost povozit na motorové nebo šlapací drezíně. Celkem se sešlo 5 strojů od spolku Zinopa z Mladé Boleslavi. Nejvíce obdivovanou byla šlapací drezína - traťmistrovské kolo pro jednu jedoucí osobu. Kromě drezín nás také navštívil vrchní revizor c.k. státní dráhy v.v. - tedy pan Hampejs - invalida z České Třebové. Zapózoval v rakouské uniformě z přelomu 19. a 20. století nejen na drezíně z roku 1943, ale i mezi vláčky modelové železnice LGB. Pro každého, kdo přispěl na dobrovolné vstupné, čekala pamětní jízdenka opatřená razítkem Musea. Tato akce ukázala, že náš záměr byl správný a ani veliké horko neodradilo více než pětistovku dospělých, dětí či důchodců, kteří neváhali obětovat volný čas a navštívit aktivity našeho Musea Rosice .n.L.

Fotogalerie z akce zde (5 x foto)

23.-24..6.2007 - Parní víkend

Z akce pořádané u našeho Musea vzniklo mnoho fotografií, proto jsou umístěny ve spolkové galerii > Parní víkend. Program akce.

16.6.2007 - účast spolku na oslavách v Poličce

V sobotu 16.6.2007 jsme se aktivně podíleli na oslavách 110 let tratě Svitavy - Polička - Žďárec u Skutče. Tuto akci organizovaly ČD, my jsme pouze provozovali zahradní železnici LGB a na některé vlaky byl nasazen Karel s vlečným vozem. Několik obrázků přibližuje vlastní dění v Poličce - jsou ve fotogalerii.

10.6.2007 - Výjezdní porada v Medlešicích

Čtyři obrázky z výjezdní porady PSHŽD s občerstvením do Medlešic najdete zde.

26.5.2007 - Několik akcí za jeden den

V sobotu 26.5.2007 se členové spolku měli co otáčet. V tento den jsme zajišťovali dvě samostatné akce a navíc bylo ještě otevřeno v Museu. V letošním roce jsme opět vypomohli organizátorům z Velin a zajistili pro ně zvláštní jízdy motoráčkem z Pardubic do Borohrádku a zpět. Ve Velinách se konala výstava modelových kolejišť a fotografií. Zájem veřejnosti byl průměrný, ale bez povšimnutí rozhodně jízdy neproběhly. Alespoň fotku odjíždějícího Karla přinášíme. Jako druhá akce se konala jízda pro děti z Domu dětí a mládeže z Prahy. Nejprve se vozili našimi spolkovými trolejbusy po městě. Po čase oběda jsme vyjeli s Natašou na výlet do Slatiňan, kde si mohli prohlédnout nejen vznikající expozici parního stroje, ale i funkční parostroje kolegy Malinovského. Akce se jim velmi líbila, což také potvrdila jejich návštěva v Museu Rosice, kde se živě zajímali o železniční exponáty. Děti upoutalo zejména kolejiště TT, které se pomocí hadru a lihu podařilo rozpohybovat :-) Pár fotografií dokresluje atmosféru těchto akcí.
Související odkazy - Expozice Slatiňany, Karel, Nataša.


Kolega Petrásek s t-353
u nádraží

"Karel" M131.1228 jede
do Moravan

Návštěvníci u vodárny
v žst. Slatiňany

Parní stroj kolegy
Malinovskéhpo

A trochu větší parní stroj
ve vodárně

Interiér vodárny
Slatiňany

"Nataša" M131.1133
ve Slatiňanech

"Nataša" M131.1133
v Rosicích u Musea

24.5.2007 - Trolejbus 353 v Chrudimi

Ve čtvrtek 24.5.2007 jsme se zúčastnili s trolejbusem 353 Bambiriády v Chrudimi. Program byl standardní nejen u nás ve voze, ale i při ostatních atrakcích pro děti. Snad právě z tohoto důvodu bylo na této akci mnohem méně lidí nežli v předchozích letech. Zato děti více zlobily a trolejbus utrpěl újmu. Byl ukraden klíček "bošák" ze spínací skříňky a kovový klín, který zajišťoval zadní kolo. Asi proto, že kovošrot je odtud tak 100 metrů. Při výjezdu z areálu nám navíc větev stromu rozbila zrcátko. Přiložené čtyři fotky přibližují průběh této akce.

19.5.2007 - Akce pro Holcim Prachovice

V sobotu 19.5. náš spolek zajišťoval pro Holcim Prachovice jízdy zvláštních vlaků. Vzhledem k několikerému přeložení termínu byl problém zajistit provozní parní lokomotivu. Naštěstí nám ochotně vypomohli kolegové z depa Olomouc. A tak jejich nádherný stroj 464.202 se podíval asi poprvé ve své historii na trať do Heřmanova Městce. Vlaky, zejména ty dopolední, byly velmi přeplněny zájemci o svezení. I naše zetka vybavená stojany na jízdní kola nezahálela a její obsluha se měla co otáčet. Motorový vůz Karel (M131.1228) pouze jízdu tohoto parního vlaku doplňoval. Přinášíme pár obrázků z této akce.

5.5.2007 - Zahájení 7. sezóny Musea Rosice nad Labem

V sobotu 5.5.2007 jsme zahájili již sedmou sezónu v našem Museu v Rosicích nad Labem. Byla to jedna z největších akcí, které jsme samostatně pořádali. Hlavní akcí byl okružní vlak po chrudimských lokálkách, ale celkem byly v provozu dva vlaky, dva trolejbusy a dva autobusy. Okružní vlak M131.1228 byl vyprodán, z Heřmanova Městce jsme navíc zavezli účastníky na krátký výlet autobusem. Ve vlastním Museu a u něj byla k vidění železnička LGB, parní stroje, dále automobily Praga RN, Škoda 1202 STW VB, Wartburg a autobus B731. Museum mělo během dne cca 450 návštěvníků - ti částečně využili kyvadlové dopravy do města autobusem 760 RTO. Na dvou trasách ve městě se zájemci mohli svézt našimi historickými trolejbusy.

Fotogalerie z akce je zde > Zahájení 7. sezóny Musea.

Za spolupráci na této akci děkujeme:
Dopravnímu podniku města Pardubic, Českým drahám, GFI busu, SŽDC a Autobusové dopravě Radek Bartoš.

Fotogalerie z akce

4.2007 - Příprava Musea na sezónu

 


Zedníci jsou skuteční umělci

Práce na Museu finišují - pro návštěvníky chystá naše Museum opět několik nových exponátů v nepatrně odlišném uspořádání expozice. Protože nás trápí vlhkost pronikající zdí od silnice, bylo nutností provést některé asanační zednické práce. Navíc si budou moci návštěvníci prohlédnout zajímavou výstavu předpisů z doby 1935 - 1945.


hlavně, když to
barva překryje

A je hotovo...
předseda a kolega
Malinovský těsně po akci

Různého mytí a šůrování
je pořád dost

I na malou lampu je
třeba použít velké nářadí

 

1.4.2007 - Na Apríla trolejbusem

V neděli 1.4.2007 se uskutečnila první trolejbusová akce v roce 2007 - aprílová jízda trolejbusu 353. Počasí bylo výborné a první ostrá zkouška trolejbusu po zimní přestávce dopadla dobře i díky opravě hydrauliky provedené v dílnách DPmP. Ovšem na skříni trolejbusu se opět o něco více podepsaly povětrnostní vlivy, takže nás do příští jubilejní desáté muzejní sezóny čeká určitě další práce.


Jízdní řád akce

Polabiny, hotel

Cestující

Dubina,sever

 

27.1.2007 - Zimní brigáda na M131.1116

V sobotu 27.1.2007 se sešla menší brigáda. Pokračovalo se v kompletaci a opravě interiéru našeho nepojízdného exponátu - motoráku M131.1116 zvaného Bohouš. V plánu je využití prostoru v tomto motoráku jako klubovny.


kolegové PB a OČ montují
a natírají lišty v motoráku

práce na elektrifikaci Bohouše
(příprava zapojení světel)

světla po montáži
na zánovním stropě

zasněženy Bohouš
a návěstidlo

 

23.1.2007 - Natáčení pro pořad Toulavá kamera

V úterý 23.1.2007 patřilo naše Museum skoro celý den České televizi, která zde natáčela reportáž pro pořad Toulavá kamera. Kromě Musea, pánů kolegů jednatele a předsedy si zahrál i motorák M131.1133 a Zetka. Ovšem, co se nakonec v reportáži objeví - to se necháme překvapit.


M131.1133 + Ztrc při natáčení

M131.1133 + Ztrc při natáčení

 

O akcím z oboru MHD více na stránkách trolejbus.cz:


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku