Motorový vůz M 130.104

Hlavní stránka > Vozidla PSHŽD > M 130.104

Životopis motorového vozu:
Vyroben Škodou v Plzni v roce 1933 (skříň vyrobili v Ringhoffer Praha, 1933). TBZ 30.1.1933 na trati Plzeň – Praha Wilsonovo n. Předán do řsd Praha - výtopna Kralupy nad Vltavou. Zde doložen i v letech 1934,1943,1948,1950. Od října 1944 odstaven. Zrušen 21.12.1951 v Kralupech nad Vltavou. Pak je v dokladech dohledatelná zmínka o přestavbě na vlečný vůz Clm 4-5863, později Blm 5-2370 – domovská stanice Lovosice. Jenže náš vůz je prokazatelně číslo M130.104 a rozhodně přestavbou na přípojný vůz neprošel. Naopak byl z ŽOS Šumperk prodán mimo ČSD. Domníváme se, že přestavba sice u něj vykázána byla, ale pro špatný stav skříně byl nakonec vybrán vůz jiný a k změně čísel už nedošlo.

Byl objeven v roce 2016 a v roce 2018 vyzvednut z místa nálezu. Vůz je v záměru opravit do provozního stavu, byť víme, že je to běh na velmi dlouhou trať.

Pokud nám chcete přispět na jeho opravu, uvítáme jakoukoliv (i nefinanční pomoc). V případě poskytnutí daru ve prospěch spolkového účtu 193 962 328 / 0300 (variabilní symbol 130) vám vystavíme potvrzení, které lze uplatnit v rámci daňového odpočtu.

Poděkování

Děkujeme strojové stanici a bývalé výtopně Pečky a její zachráncům, která nám finančně přispěla zakoupením nápravy na dokončení opravy motoráčku M120.206 (který rovněž ve výtopně Pečky dojezdil v roce 1938) a také za finanční podporu na zahájení opravy M130.104. Podle možností nás podporují také pracovně. Podle vyjádření našeho kamaráda Pavla L. se třeba oba motoráčky podívají do Peček, které prosluly provozem motorových vozů už v 30. letech minulého století.

Aktualizace 8/2023

Krycí "blatník" nad kola do oddílu je jediný, který se dochoval celý. Ostatní bude třeba vyrobit nové.

 

Aktualizace 4/2023

Práce stále pomalu pokračují - přípravy na lištování a pohled od interiéru.

Aktualizace 1/2023

Děkujeme za podporu v roce 2022 Ministerstvu dopravy ČR, Pardubickému kraji, městu Pardubice a několika individuálním dárcům. 

Aktualizace 12/2022

Montujeme další okna a vyrábíme nové rámy.

Aktualizace 10/2022

Ilustračně ze stavby záchodového oddílu.
Tuto akci podpořil Pardubický kraj.

Aktualizace 7/2022

Práce zvolna pokračují v roce 2022 a do konce roku opět trošku postoupíme.

Aktualizace 12/2021

Letos se dále pokračovalo na renovaci M130.104. Podařilo se opravit a vyrobit okna, vyměnit obruče na dvojkolí, doplnit poslední chybějící díly na brzdě, natahat potrubí a pospojovat. Vyrobeny jsou také chybějící madla, položena podlaha a další věci. Jde to sice pomalu, ale pořád to roste.

Aktualizace 9/2021

Aktualizace 7/2021

Výroba nových přechodových dveří.

Aktualizace 3/2021

Postup prací v roce 2020 - bohužel virus je trochu přibrzdil, ale i tak se postupuje.

Děkujeme za podporu Ministerstvu dopravy ČR, Pardubickému kraji a Statutárnímu městu Pardubice.

 

Aktualizace 1/2020

"Během závěru roku 2019 a počátku roku 2020 stále pokračují práce na renovaci skříně. Zde je nutné poděkování Ministerstvu dopravy, Pardubickému kraji a Nadaci ČEZ za podporu. Nyní je připravována oprava brzdového systému a poté uložení skříně na rám."  

Aktualizace 10/2019

 Za podpory Pardubického kraje byly vyrobeny dvoje vstupní dveře do vozu, jichž se dochovalo jen neúplné a zcela neupotřebitelné torzo. Vůz byl zavázán na pružnice a proběhla oprava jedné nápravy vozu za podpory ministerstva kultury ČR. V letošním roce práce budou ještě pokračovat, o průběhu vás zde budeme dále informovat.

 

Aktualizace 11/2018

Za podpory Ministerstva dopravy Čr proběhla oprava rámu vozu včetně vypružení. Vnější nátěry s nápisy budou dokončeny až po kompletaci se skříní. Nyní probíhá výroba nových nárazníků.

Aktualizace 10/2018

Zahájeny práce na opravě. Zatím jsme ve fázi objevování, co tam zůstalo a jak je to poškozené. Zatímco holý rám vypadá docela dobře, skříň je totálně shnilá. Z ní půjde použít tak pár detailů a to bude všechno.

Aktualizace 9/2018

Tak jsme začali. Pomalinku rozebíráme Káču a v letošním roce je cílem opravit rám, očistit jej na natřít. Prohlídkou, popř. opravou projdou také pružnice a táhlové ústrojí. Jakmile pokročíme, budeme vás informovat. Jde to pomalu, ale nic se nedá uspěchat. Skříň, která stejně bude nakonec novostavbou, se trošku hroutí, neboť hniloba je dosti pokročilá. Letošní práce podporuje Ministerstvo dopravy.

Aktualizace 7/2018

V červnu proběhly konzervační práce, kdy byly zakryty otvory po chybějících oknech a dveřích. Zároveň byly odstraněny všechny zbytky po původním inventáři z dob využívání jako chaty. Po podrobném ohledání stavu skříně jsme však zjistili, že renovace vozu bude vyžadovat kompletní novostavbu kostry, nové oplechování a novou střechu. Využít půjde pouze několik málo původních dílů. Renovace pouhé skříně je v rozsahu několika stovek tisíc Kč. Můžete-li nám pomoci, rádi uvítáme podporu.

Na záchranu vozu včetně drobné konzervace přispěl Pardubický kraj. Děkujeme.

Převoz motorového vozu

Zde se můžete podívat na fotografie z vyzvednutí a převozu motorového vozu > M130.104 převoz.


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku