Informace o PSHŽD

Hlavní stránka > Informace

Nejnovější informace najdete na titulní stránce

Obsah titulní stránky: kdo jsme - výbor spolku a kontakt - další informace - logo, ceník a přihláška ke stažení

 Co je to PSHŽD?   


Část našich členů po výroční schůzi konané na podzim roku 2015

Někteří z členů spolku u M131.1228
Už hodně starý snímek některých
našich členů u M131.1228

Pardubický spolek historie železniční dopravy (PSHŽD) vznikl na konci roku 1990. Vznik předznamenalo přání několika lidí z pardubického depa, kteří se chtěli věnovat ve volném čase opravám historických vozidel. Jako první cíl si spolek vytýčil získat nějaký vhodný objekt k renovaci. Rozhodnuto bylo ve prospěch motorového vozu M 131.1. Během následujícího roku se podařilo získat vůz M131.1228 z Agrochemickém podniku Česká Skalice. Vůz se za významného přispění tehdejších ČSD, později ČD podařilo zprovoznit ke konci roku 1992. Hlavní část oprav pojezdu a hnacího soustrojí provedla firma PARS DMN Šumperk. Ostatní práce prováděli členové spolku ve spolupráci s pracovníky depa - vozební stanice Pardubice. V létě 1992 byl vůz hotov a na podzim absolvoval první historickou jízdu do Rokytnice v Orlických horách. V tomto roce se také podařilo získat torzo přípojného vozu BDlm z Liberecka. Spolek financoval opravu v ŽOS Krnov, kde na voze provedli opravu pojezdu a deformované střechy. Práce dále pokračovaly v Pardubicích - musel být svépomocí renovován interiér a vytápění. Náš vůz je zatím jediný v celé České republice a dokonce i na Slovensku s dochovaným původním teplovodním vytápěním Friedmann, které je plně funkční. Renovace vozu byla dokončena v roce 1993. Široké veřejnosti se vůz představil v létě na oslavách trati Častolovice – Solnice.

Po návratu z akce...
Návrat z jedné z jízd

Následoval další vůz M131.1133, který se podařilo zprovoznit v roce 1995. Vůz byl získán za osobního přispění jednoho člověka z ACHP Sadová, kde dopravoval nákladní vozy. Renovační práce na tomto vozidle však začaly již v roce 1987, kdy se dva nadšenci v rámci ČSVTS rozhodli vůz zachránit a opravit do provozního stavu. Vůz byl v podstatně horším stavu než M 131.1228. Na vlečce byl zcela demolován interiér, neboť vůz sloužil jako zásoba náhradních dílů. Veškeré práce se prováděly vlastními silami bez přispění specializované opravny. Přes veškeré potíže se podařilo rozsáhlou renovaci dokončit v červnu 1995. Vůz M131.1133 se poprvé představil veřejnosti při oslavách 150 let železnice Olomouc – Praha.

Park kolejových vozidel se rozšířil nejprve v roce 2000 o dva motorové vozy M131, přičemž vůz M131.1116 slouží na pomníku u Musea Rosice n. L. jako společenská místnost. Dále to je krytý vůz Ztrc, jenž byl za přispění Pardubického kraje renovován roku 2006. V roce 2008 se podařilo získat vůz Zm z roku 1899 (renovován 2012), nízkostěnný vůz Np, jenž byl zrenovován na počátku roku 2009, cisterna řady R renovovaná v roce 2010. Posledním zástupcem kolejových vozidel je unikát – M131.2053, který slouží potřebám Musea i jako pojízdná expozice. Do expozice kolejových vozidel patří také skříň nejstaršího motorového vozu M120.206 z roku 1928 a skříň vozu Zdv.

Z výroční schůze spolku
Výroční schůze spolku se dříve konaly v cizích
prostorách, nyní využíváme náš konferenční
motoráček M131.1116

Spolek od počátku 90. let sbíral a soustřeďoval různé drobné železniční artefakty. Myšlenka zřídit Museum vznikla na konci 90. let, kdy se PSHŽD rozhodl zřídit pro tyto artefakty stálou expozici. Vytipována byla budova bývalé vodárny na nádraží Rosice n. L. V roce 2000 se podařilo získat objekt do užívání a začala rozsáhlá oprava budovy svépomocí. Nejprve bylo nutné budovu vyklidit od pozůstatku osídlení bezdomovci. Následovalo statické zajištění, postupné opravy všech střech a omítek. Vodárna dostala renovovaná dřevěná okna, novou elektroinstalaci, systém vnějšího odvodnění, odstranění náletových dřevin a byla provedena důkladná oprava podlah. Poprvé se Stálá expozice PSHŽD představila na podzim 2001 při oslavách 130. výročí tratě Pardubice – H. Brod. Součástí Musea se postupně stala i zahradní železnička LGB příležitostně provozovaná v prostoru vedle budovy. Od roku 2013 se postupně buduje i parková železnice s možností přepravy osob. Detašovaná expozice ve Slatiňanech ukrývá několik zajímavých exponátů a je zpřístupněna několikrát ročně v době pobytu historických vlaků nebo na objednávku


Brigáda u Musea

Historii městské dopravy se začal spolek věnovat od roku 1997, kdy získal trolejbus 9Tr č. 353 a později i další vozidla MHD. Jeho zprovoznění proběhlo v roce 1998. V rámci rozšíření parku vozidel MHD byl v roce 2003 získán trolejbus Škoda-Sanos č. 329 ze Zlína. Později přibyl vlek B40, jehož oprava byla zahájena v roce 2014.

Spolek, kromě Musea, provozuje a pořádá jízdy historických motorových vozů M131.1, historických trolejbusů, pořádá oslavy výročí tratí, výstavy, výměnná setkání modelářů. Provádí opravy, údržbu a renovace historických vozidel, exponátů a budovy Musea. Jen pro zajímavost v letech 1992 – 2014 spolek uspořádal cca 600 akcí spojených s prezentací vozidel nebo exponátů Musea. Tradice výměnných setkání pro železniční modeláře sahá v Pardubicích do roku 1983, přičemž PSHŽD tato pořádá od podzimu 1995.

Naše činnost by nebyla možná bez podpory Českých drah, a.s., a Dopravního podniku města Pardubice a.s., kterým tímto děkujeme. Dále musíme poděkovat statutárnímu městu Pardubice, městskému obvodu Pardubice VII, Pardubickému kraji, městu Slatiňany a mnohým dalším za významnou podporu v našich aktivitách.

V roce 2015 jsme oslavili už 25 let existence spolku!

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLKU

 • Název: Pardubický spolek historie železniční dopravy.
 • Právní forma: Občanské sdružení (do 31.12.2013), zapsaný spolek (za ten je od 1.1.2014
  spolek považován na zákl. § 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák.).
 • IČ: 48160733
 • DIČ: CZ48160733 (neplátce DPH)
 • Sídlo: Na Staré poště 2865, Zelené Předměstí, Pardubice V, Pardubice
 • Poštovní adresa: Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice 2
 • E-mail: PSHZD@email.cz
 • Internet: http://www.PSHZD.cz
 • Facebook: https://www.facebook.com/Museum.Rosice
 • Bankovní spojení: Účet č. 193 962 328/0300 u ČSOB, a.s. (Poštovní spořitelna, pob. Pardubice)
 • Hlavní činnost: Účelem spolku je veřejně prospěšná činnost spočívající
  • jednak v ochraně technického kulturního dědictví a péči o ně, přesněji v zachovávání a v provozování historických drážních a silničních vozidel a souvisejících artefaktů široké veřejnosti,
  • jednak v podpoře a propagaci železniční dopravy a veřejné dopravy vůbec jako alternativy obecně šetrnější k životnímu prostředí,
  a to zejména v podobě následujících činností:
  • vyhledávání vraků historických drážních a silničních vozidel i náhradních dílů pro ně;
  • vyhledávání historických drážních a silničních vozidel, jejich oprava, údržba a úschova;
  • prezentace historických drážních a silničních vozidel veřejnosti a jejich provozování vůbec, a to včetně souvisejících činností;
  • organizování a pořádání jízd historických železničních a silničních vozidel a organizování a pořádání doprovodných aktivit;
  • dokumentace historického vývoje drážní a silniční dopravy; publikační činnost;
  • muzejní činnost, a to včetně různých dalších souvisejících činností;
  • nákup i výroba předmětů s dopravní tématikou za účelem jejich prodeje, resp. propagace spolku a železniční dopravy a veřejné dopravy vůbec;
  • pořádání výměnných setkání modelářů a přátel železnice a veřejné dopravy;
  • poradenská činnost v oblasti železniční dopravy a veřejné dopravy;
  • prezentace spolku veřejnosti a propagace jeho činnosti a
  • různé další činnosti zde neuvedené, jejichž cílem je hospodárné využívání majetku, který je ve vlastnictví či v užívání spolku.
  Posláním spolku není podnikání. Pokud některé činnosti spolku naplňují znaky podnikání, musí být zisk z takové činnosti použit pouze pro financování hlavní činnosti spolku v souladu s účelem spolku
 • Vedlejší činnost: Všechna činnost spolku je vykonávána v rámci činnosti hlavní
 • Statutární orgán: Výbor jakožto orgán kolektivní ve složení:
  • Oldřich Čížek (jednatel)
  • ing. Ladislav Cihlo (jednatel)
  • Michal Malinovský (jednatel)
  • Jiří Reitmayer (jednatel, webmaster)
  • Marek Bárta (jednatel, hospodář)
   Každý člen výboru může navenek zastupovat spolek ve všech záležitostech a může tak činit samostatně
 • Organizační složky: Spolek nemá žádné organizační složky, pobočné spolky nevytváří
 • Veřejný rejstřík: Spolek je zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 297; aktuální informace jsou dostupné na oficiálním serveru českého soudnictví: http://www.justice.cz (do vyhledávacího pole v části „veřejný rejstřík“ je nutno vložit IČ spolku: 48160733)
 • Stanovy: Aktuální stanovy spolku jsou dostupné ve sbírce listin Spolkového rejstříku (přístup přes oficiální server českého soudnictví, viz výše).
 • Výroční zprávy: Výroční zprávy spolku jsou dostupné ve sbírce listin Spolkového rejstříku (přístup přes oficiální server českého soudnictví, viz výše).

 

Chcete si objednat trolejbus nebo historický vlak?

 Přečtěte si jak. Dále můžete navštívit námi pořádané akce železniční nebo trolejbusové. V zimních měsících (listopad až březen) s vozidly nejezdíme. "Výměnná setkání" pro modeláře a sběratele pořádáme vždy mimo sezónu - zpravidla v měsících říjen-prosinec a leden-březen.

 Nástěnky

Náš spolek má umístěnu nástěnku v hale na nádraží Pardubice hl. n. nalevo u pravého/odjezdového vstupu poblíž Pekařství MrBaker. Tam se včas dozvíte o akcích železničních, trolejbusových a burzách. Nástěnka je pravidelně aktualizována.

 Ke stažení 

 Zde si můžete stáhnou logo spolku ve formátu GIF (45 kB)

- logo Musea v Rosicích nad Labem ve formátu GIF (56 kB)

- přihláška nového člena PSHŽD (formát PDF, 29 kB)


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku