Museum v bývalé vodárně na žst. Rosice nad Labem - historie musea a jeho budovy

Hlavní stránka > Museum

Z historie našeho musea

Náš spolek dne 14. září 2001 slavnostně otevřel stálou expozici železničního muzea a nese název Museum Rosice n.L.. a od 1.6.2002 ji rozšířil. Je situována do budovy bývalé vodárny na nádraží v Pardubicích - Rosicích nad Labem. Návštěvník tu může nalézt v šesti místnostech a bohaté venkovní expozici na sedm set relikvií či dokumentů z historie železnice a městské dopravy především z Pardubického kraje. Několik exponátů z doby zahájení činnosti Musea najdete na stránce věnované exponátům. Protože všechna spolkem provozovaná vozidla u Musea nenajdete, informace jsou na stránce o vozidlech.

Budova Musea pochází z roku 1871

Stav budovy vodárny v roce 1899
stav vodárny v roce 1899

Budova před zahájením oprav - rok 2000

Po opravě stření části - rok 2002
Po dokončení vnějších oprav v roce 2003
Opravena boční křídla budovy - 2003
Museum v roce 2004
Vzhled v roce 2004
Museum v noci (2005)
Museum v noci - 2005

Z historie budovy

Budova vodárny byla postavena v roce 1871 při budování tratě Rosice n. L. - H. Brod. Přestože trať již sloužila svému účelu, nebyla vodárna stále funkční. Vázly dodávky strojního zařízení. Stavba byla kolaudována až v roce 1873. V prostřední části byla strojovna se stojatým parním kotlem parním strojem a vodní pumpou. V prvním patře se nacházely dvě vodní nádrže, každá o objemu 30 m3. V levém křídle se nalézaly dvě kanceláře a v pravém potom byt strojníka. Vlastní přívod vody se obstarával pomocí zděného přivaděče z Labe, který byl na místě zaústění do řeky opatřen stavidlem.  V roce 1908, kdy je dráha zestátněna, také zanikají kanceláře a jsou přeměny na bytovou jednotku. Zároveň také údajně byly zazděny prostupy mezi střední částí a oběmi křídly budovy. Ke změnám dochází až roku 1930. V tento rok byl odstraněn parní stroj. Na místo něj došlo k instalaci dvou čerpadel na elektrický pohon. Protože ve špičkách neposkytovala dostatek proudu a zároveň pro případy výpadků sítě byl do vodárny zakoupen a nainstalován stabilní motor Lorenc s dynamem. Posléze se již stav budovy ani její vzhled výrazně neměnil. V době druhé světové války proběhla přetavba vnitřních příček v levém křídle a změněn byl vstup do sklepa. V letech 1947 – 1949 mizí beze stopy stabilní benzínový motor s dynamem. Jediná zpráva pochází z roku 1949, kdy není možné provést na tomto zařízení revizi, protože zařízení při ohledání místa chybí a bylo předáno neznámo kam. Od roku 1951 je rekonstruována přípojka elektrické instalace. Její rozvody jsou dodnes patrné. Při velké přestavbě stanice v letech 1960 – 1962 byly instalovány nové vodní jeřáby – jeden na Pardubickém a druhý na Hradeckém zhlaví. Provoz vodárny končí v roce 1979, kdy pardubické depo opouštějí poslední parní lokomotivy. Rokem 1984 se přestávají provádět revize na vodárenském zařízení. Dále již není vodárna využívána a stanice zde skladuje různé nepotřebné věci.  Vzhled budovy se mění až na konci 80. let minulého století, kdy započala stavba nadjezdu a s ním i rychlostní silnice směrem na Hradec Králové. Tím budova získala dnešní podobu, včetně nevhodného těsnému přimknutí k nadjezdu.

Od druhé poloviny 90. let jsou bytové jednotky opuštěny a stavba chátrá. Je příležitostně obydlena bezdomovci a hromadí se zde značné množství odpadků.

Vlastní Museum vzniklo na sklonku roku 2000, kdy si Pardubický spolek historie železniční dopravy budovu pronajal.  Od února do září 2001 a následně až do května 2002 jsme provedli rozsáhlé renovační práce na celé budově. Byly zcela opraveny střechy, dosazeny nové okapy a svody. Jedna střecha byla zabezpečena provizorně. Její oprava proběhla následně v červnu 2003. Vodárenská věž dostala zpevnění zdiva a novou omítku. V roce 2003 byly dokončeny omítky na celé budově. Objekt byl staticky zajištěn a opraveno vadné zdivo. Byly natřeny dřevěné části a opravena a následně zasklena okna, popř. dosazena chybějící. Uvnitř došlo nejprve k vyklizení cca 3 tun komunálního odpadu, který zde zbyl po bezdomovcích. Následně byly místnosti omítnuty a vymalovány. V celém objektu byla instalována nová elektroinstalace. Objekt byl rekolaudován za účelem provozování Stálé expozice – MUSEA. Od září 2001 se do Musea začaly instalovat exponáty. Většinu prací provedl spolek svépomocí pouze pod nutným dozorem. Náročné opravy poškozených střech byly svěřeny odborné firmě. Elektroinstalaci provedly osoby odborně způsobilé. Na přelomu let 2003-2004 byla zřízena další výstavní místnost z původní velmi vlhké kuchyňky.

Budova je také prohlášena kulturní památkou ČR.

Těžké začátky...

Provizorně jsme otevřeli jeden měsíc na podzim 2001... Jak jsme pracovali a jak domeček opravili se dozvíte na těchto několika fotkách:

vodarna_int.jpg (27493 bytes)
vyklízení jednoho z bytů
vodarna1.jpg (48990 bytes)
budova před opravou
vodarna2.jpg (33007 bytes)
budova před opravou
vodarna3.jpg (34258 bytes)
budova před opravou

oprava střechy
PA071588.jpg (21567 bytes)
první expozice
PA071592.jpg (20712 bytes)
první expozice

motoráky u musea
během opravy

pracovníci...

po opravě střední části

návštěvníci obdivují
maketu loko 354.7

plynový motor Adam
z roku 1913
Majetek p. L. Turečka .

osobní
váha z roku 1959

expozice sdělovací techniky
muz-exp.JPG (34821 bytes)
část expozice
muz-davy.JPG (42956 bytes)
davy návštěvníků..

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku